شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ لحظه ها لحظه هاي آخر بود آخرين ناله هاي خواهر بود خواهري که ميان بستر بود حنجري خشک و ديده اي تر بود چقدر سينه اش مکدّر بود دستش رو به قبله تا کرده روي خود را به کربلا کرده مجلس روضه را به پا کرده باز هم ياد در ها کرده ياد باغ گلي که پرپر بود. به يادحضرت زينب کبري که درسرزمين غربت ودورازوطن جان به جان آفرين تسليم کرد.
ساعت ویکتوریا
شاخه ي عشق
رتبه 0
0 برگزیده
98 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شاخه ي عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top