شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ نمي‌خواستم اين عشق را فاش کنم ناگاه به خود آمدم، ديدم همه کلمات راز مرا مي‌دانند اين است که هرچه مي‌نويسم عاشقانه‌اي براي تو مي‌شود
چراغ جادو
شاخه ي عشق
رتبه 0
0 برگزیده
98 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شاخه ي عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top