شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ روحاني: اين که ما از روز اول با مردم عهد کرديم سانتريفيوژ مي‌چرخد و چرخ اقتصاد مي چرخد،ما به اين شعارعمل کرديم هم چرخ اقتصادوهم چرخ سانتريفيوژ مي چرخد.....:) ولي جناب روحاني آنچه خوب مي چرخد نه چرخ سانتريفيوژ ونه چرخ اقتصادهست،بلکه چرخ تورم وگراني است که خيلي خوب مي چرخد آنقدرخوب مي چرخدکه استخوان هاي مردم زيرچرخش خردوخميرشده است.
Manly
99/12/14
عشقوانه
عجب رويي دارن اين جماعت.
اکثريت دزد شدند و هر روز هم بر تعدادشون اضافه ميشه
mariii
بگو حسن تو يکي حرف نزن
درب کنسرو بازکن برقی
شاخه ي عشق
رتبه 0
0 برگزیده
98 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شاخه ي عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top