شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ عجب قرني بود،اولش با بيماري وبا وبا کودتاي رضاخان شروع شد،آخرش هم با کرونا وحسن روحاني به پايان ميرسه.:)
عشقوانه
:)
ساعت ویکتوریا
شاخه ي عشق
رتبه 0
0 برگزیده
98 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شاخه ي عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top